Політика якості

 1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Область застосування Системи управління якістю ТОВ «ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ» (даліПідприємство): проектування, розробка, тестування та випуск релізу Продукту: програмного та апаратного забезпечення.

 1. МІСІЯ

Місія Підприємства – зрозуміти потреби замовника і надати йому продукт, який відповідає його очікуванням.

 1. НАША МЕТА

Метою Підприємства в області якості є:

 • надання послуг та створення продуктів з рівнем якості, що відповідає вимогам і очікуванням замовника;
 • закріплення на ринку вітчизняних розробників програмного та апаратно-програмного забезпечення;
 • виведення продуктів на міжнародний ринок;
 • формування та закріплення репутації надійного партнера.
 1. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Поставлена мета досягається за рахунок:

 • забезпечення функціонування системи менеджменту якості на рівні вимог міжнародного стандарту ISO 9001‑2015, вдосконалення і підвищення її результативності;
 • обов’язкового дотримання працівниками Підприємства нормативно-правових та нормативно‑технічних вимог на всіх етапах розробки програмного та апаратно-програмного забезпечення на основі персонального розподілу обов’язків, прав і відповідальності;
 • проведення моніторингу та аналізу якості проектної документації та готового продукту з метою повного задоволення вимог замовника;
 • підвищення професійної кваліфікації працівників, в тому числі в сфері якості;
 • залучення всіх працівників Підприємства в реалізацію політики в області якості;
 • вдосконалення систем і форм матеріального та морального стимулювання для підвищення особистої та колективної відповідальності і взаємодії працівників Підприємства;
 • розвиток стійких взаємовигідних відносин зі споживачами та постачальниками;
 • формування стратегічних цілей Підприємства у сфері якості.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

Керівництво Підприємства бере на себе повну відповідальність і приймає зобов’язання:

 • забезпечити підтримку та постійне вдосконалення системи менеджменту якості Підприємства, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001‑2015;
 • за доведення вимог цієї Політики і цілей в області якості до всіх співробітників Підприємства;
 • поліпшення управління всіма видами діяльності Підприємства за рахунок впровадження процесного менеджменту, постановки цілей і проведення аналізу функціонування системи менеджменту якості з боку керівництва;
 • забезпечення системи менеджменту якості і процесів всіма необхідними ресурсами для досягнення поставлених цілей.